Виникнення і розвиток соціології

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Виникнення і розвиток соціології

Виникнення і розвиток соціології

Принципи сучасної соціології

Сучасні соціологи єдині в тому, що неприпустимо виводити закони суспільного розвитку із законів природи, а також поширювати методи природознавства на вивчення суспільства. Суспільствознавство вивчає, як людина діє у відповідності зі своїми поглядами й поняттями, створюючи суспільний мир, частина якого - він сам. Але суспільство є, тим не менш, несвідомим продуктом діяльності людей, т. Е. Результат їхньої спільної діяльності не такий, яким люди його замислівала. Завдання соціології - пояснити, як із зіткнення індивідуальних планів, воль, дій виникають стійкі форми соціальних взаємозв'язків (групи, інститути, організації, системи, формації, цивілізації), які є їх ненавмисним результатом.

Детальніше: Принципи сучасної соціології

Сучасні соціологічні теорії

Сучасна соціологія відрізняється многоообразіем концепцій, наукових шкіл і напрямків. Всі вони можуть бути розділені на дві великі групи: Макросоціологічний і мікросоціологічних теорії. Серед перших найбільш впливовими є структурний функціоналізм і теорія соціального конфлікту.

Детальніше: Сучасні соціологічні теорії

Вивчення сучасної соціології

Сучасна соціологія

Соціологія аж ніяк не умоглядна наука. По-перше, тому що вона спирається на потужну експериментальну базу, успішно використовувану також і іншими суспільними науками, по-друге, тому що сама служить надійною теоретичною опорою соціальної практики.

Детальніше: Вивчення сучасної соціології

Соціальні та наукові передумови виникнення соціології

Поява соціології як самостійної науки знаменує радикальний перелом у розумінні людини і суспільства. Якщо до її виникнення останнім становило предмет філософської рефлексії і частково предмет дослідження зароджувалась класичної економічної науки, то соціологія стала єдиною в своєму роді науковою дисципліною, інтереси якої фокусувалися на життя людини в суспільстві.

Детальніше: Соціальні та наукові передумови виникнення соціології

Виникнення соціологічної теорії

Соціологія Огюста Конта

Огюст Конт (1798-1857) зазвичай вважається «батьком» соціології. Саме він дав цій науці найменування, склавши слово «соціологія» зі слів, узятих із двох різних мов: латинського «societas» («суспільство») і грецького «logos» («слово», «вчення»). Але, звичайно, справа не в новій назві. Значним був внесок цього мислителя в становлення соціології. Він першим запропонував використовувати науковий метод для вивчення суспільства, вважаючи, що за допомогою науки можна пізнати приховані закони, які управляють всіма товариствами. Не випадково нову науку Конт спочатку назвав «соціальною фізикою» і лише потім «соціологією». Конт поставив своїм завданням розробку раціонального підходу до вивчення суспільства, основу якого склали б спостереження і експеримент. Це в свою чергу забезпечило б практичний фундамент для нового, більш стійкого громадського порядку.

Детальніше: Виникнення соціологічної теорії

Соціально-філософські передумови виникнення соціології як науки

Сутність сучасної соціального життя не можна зрозуміти без зіставлення її з минулим. Протягом 2,5 тис. Років мислителі аналізували і описували суспільство, накопичуючи базу соціологічного знання. Тому перше соціологів античності називають соціальними філософами. Серед них виділяються Платон (428 / 427- 348/347 до н. Е.) І Аристотель (384-322 до н. Е.).

Детальніше: Соціально-філософські передумови виникнення соціології як науки

Рекомендуємо переглянути