Штатна структура

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Управління персоналом

Штатна структура

Штатна структура

Штатна структура визначає склад підрозділів і перелік посад, розміри посадових окладів і фонд заробітної плати.

У складі штатної структури розробляються наступні документи:

 • фонд заробітної плати;
 • розрахунок чисельності персоналу;
 • штатний розклад підприємства.

Вихідними даними для формування штатної структури є:

 • планові обсяги виробництва;
 • нормативи чисельності та заробітної плати;
 • схема організаційної структури управління;
 • типові (фактичні) штатні розписи.

Фонд заробітної плати дозволяє обгрунтувати витрати по зарплаті як в абсолютній величині, так і у вигляді питомої ваги заробітної плати у вартості продукції:

 • ФОП - фонд заробітної плати, тис. Руб .;
 • Нфот - норматив фонду заробітної плати в% від вартості продукції;
 • Vn - плановий обсяг випуску продукції.

Існують тільки рекомендації кордонів нормативів заробітної плати для різних типів підприємств (15-50%).

Розрахунок чисельності персоналу проводиться для визначення загальної чисельності працівників за галузевими нормативами чисельності працівників на тис. Руб. продукції і залежно від її обсягу випуску:

Lo = Нч х Vф

 • Lo - загальна чисельність працівників, чол .;
 • Нч - норматив чисельності працівників на 1 тис. Руб продукції, чол / тис, грн .;
 • Vф - обсяг випуску продукції (виручка).

Чисельність управлінського персоналу розраховується за формулою, аналогічною вищенаведеній формулі загальної чисельності персоналу:

Lyn = Hyn х Vф

 • Нуn - чисельність управлінського персоналу на 1 млн. Руб. продукції.

Розрахункові значення чисельності і фонду заробітної плати підприємства необхідно розділити між апаратом управління і виробничими підрозділами за допомогою коефіцієнта централізації (Ку). Коефіцієнти централізації виводяться по групі однорідних підприємств і залежать від числа виробничих підрозділів, рівня кооперування, спеціалізації виробництва і співвідношення чисельності робітників і службовців. Для розрахунку використовують наступну формулу:

Lyn = Ку х Lo

ФОТуп = Ку х ФОТ

Чисельність значення (Ку) знаходиться в діапазоні від 0,1 до 1,0 залежно від типу підприємства. Приклад розрахунку для будівельного підприємства:

 • фонд заробітної плати Ф = 540 млн. руб.
 • коефіцієнт централізації К = 0,3

Тоді фонд заробітної плати управлінського персоналу складе: Ф = 0,3 х 540 = 162 млн. Руб. / Рік

Штатний розклад визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і ФОП (Фонд оплати праці) по апарату управління фірми. Вихідними даними для складання штатного розкладу є:

 • ФОП управлінського персоналу, розрахований за нормативами на 1 тис. Продукції;
 • чисельність управлінського персоналу;
 • штатний розклад фірми за попередній рік;
 • гарантовані посадові оклади і персональні надбавки працівників за контрактами.

Схожі матеріали

 • Функціональна структура системи управління персоналом

  Функціональна структура відображає поділ управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами.Функція управління - особливий вид управлінської діяльності, продукт процесу поділу і спец...

 • Персонал фірми

  Визначальним фактором розвитку виробництва є кадри підприємства, які безпосередньо виконують ті чи інші функції господарської діяльності.Кадри - це сукупність працівників різних професійно-кваліф...

 • Промислово-виробничий персонал

  Кадри підприємства, безпосередньо пов'язані з процесом виробництва продукції та його обслуговуванням, являють собою промислово - виробничий персонал. До нього відносяться всі працівники основних,...

 • Організаційна структура підприємства

  На здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища впливає те, як організовано підприємство, як побудована структура управління. Організаційна структура підприємства - це суку...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути