Розвиток персоналу

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Управління персоналом

Розвиток персоналу

Розвиток персоналу - система взаємопов'язаних дій, що включають вироблення стратегії, прогнозування та планування потреби в персоналі, управління кар'єрою і професійним ростом, організацію процесу адаптації, навчання, тренінгу, формування організаційної культури.

Розвиток персоналу є систематичним процесом, орієнтованим на формування співробітників, що відповідають потребам підприємства, і, в той же час, на вивчення і розвиток продуктивного і освітнього потенціалу співробітників підприємства.

Розвиток персоналу включає наступний комплекс заходів:

 • професійне навчання;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • ротація;
 • делегування повноважень;
 • планування кар'єри персоналу в організації.

Навчання персоналу - сукупність дій, що розробляються в рамках єдиної концепції навчання організації та орієнтованих на систематичне навчання персоналу. При цьому, дані дії чинять позитивний вплив на зміну рівня кваліфікації та продуктивності працівників усіх ієрархічних рівнів, задовольняючи індивідуальну потребу в навчанні та потребу організації в навчених співробітників.

Професійний розвиток являє собою процес підготовки співробітника до виконання нових виробничих функцій, заняттю нових посад, вирішення нових завдань.

Цілі розвитку персоналу:
 • підвищення трудового потенціалу працівників для вирішення особистих завдань і завдань в області функціонування і розвитку організації
 • підвищення ефективності праці;
 • зниження плинності кадрів;
 • підготовка необхідних керівних кадрів;
 • виховання молодих здібних працівників;
 • досягнення більшої незалежності ринку праці;
 • адаптація до нових технологій;
 • зростання соціальних якостей співробітників та їх задоволеності працею.
Заходи з розвитку персоналу:
 • збереження працездатності;
 • адаптація персоналу до мінливих умов;
 • підготовка співробітників до виконання більш складних завдань;
 • організація психологічної допомоги співробітникам, що працюють в умовах підвищених ризиків.
Основні принципи розвитку персоналу:
 • цілісність системи розвитку, наступність різних видів і форм розвитку персоналу;
 • випереджаючий характер навчання і розвитку на основі прогнозу науково-технічного розвитку та умов розвитку організації;
 • гнучкість різних форм розвитку, можливість їх використання на окремих етапах розвитку;
 • професійне і соціальне стимулювання розвитку людських ресурсів;
 • побудова системи розвитку персоналу з урахуванням конкретних можливостей організації, соціально-економічних умов його функціонування.
Фактори, що впливають на необхідність розвитку персоналу в сучасних умовах:
 • серйозна конкуренція на різних ринках в умовах глобалізації економіки;
 • бурхливий розвиток нових інформаційних технологій;
 • системне, комплексне вирішення питань управління людськими ресурсами та всіх стратегічних завдань на основі єдиної програми діяльності організації;
 • необхідність розробки стратегії та організаційної культури організації;
 • участь усіх лінійних керівників у реалізації єдиної кадрової політики і вирішення стратегічних завдань організації;
 • наявність широкої спеціалізованої мережі консультаційних фірм з різних напрямків розвитку людських ресурсів.

Схожі матеріали

 • Аудит персоналу

  Аудит персоналу - система консультаційної підтримки, аналітичної оцінки та незалежної експертизи кадрового потенціалу організації. Мета аудиту персоналу - оцінка ефективності та продуктивності ді...

 • Моделі управління персоналом

  У сучасних умовах у світовій управлінській практиці застосовуються різноманітні персонал-технології, моделі кадрового менеджменту, націлені на більш повну реалізацію трудового і творчого потенці...

 • Стратегія управління персоналом

  Кадрова політика передбачає, в першу чергу, формування стратегії управління персоналом організації, яка враховує стратегію діяльності організації в цілому.Таким чином, управління персоналом, як о...

 • Планування потреби в персоналі

  Початковою сходинкою процесу кадрового планування є планування потреби в персоналі. Воно базується на даних про наявні та запланованих робочих місцях, плані проведення організаційно-технічних захо...

 • Види навчання персоналу

  Розрізняються три види навчання: підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка персоналу.Підготовка персоналу - планомірне і організоване навчання і випуск кваліфікованих кадрів для всіх...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути