Статистика фінансів

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Статистика фінансів

Статистика фінансів

Біржовий індекс

Біржові середні і біржові індекси - це два основні індикатори на фондовому ринку.

Біржова середня

Для розрахунку біржових середніх використовуються два методи: середньої арифметичної та середньої геометричної.

Детальніше: Біржовий індекс

Біржовий товар

Система статистичних показників біржової діяльності

Біржовий товар - це товар, який є об'єктом біржової торгівлі.

Біржовий товар повинен відповідати наступним вимогам:
  • бути стандартним взаємозамінним;
  • мати масовий випуск і споживання;
  • вільне ціноутворення, т. е. ціни встановлюються вільно у відповідності з попитом і пропозицією.
У світовій практиці виділяються наступні основні класи біржових товарів:
  1. Речові товари.
  2. Цінні папери.
  3. Іноземна валюта.
  4. Зведені індекси біржових цін.
  5. Процентні ставки за державними облігаціями.

Для зведеного індексу біржових цін по групі біржових товарів або по всім товарам, продаваним на даній біржі, немає ніяких перерахованих вище обмежень, властивих першим трьом класам товарів. Індекс цін - це число, що відображає зміну цін на цілий ряд біржових товарів безвідносно до конкретних видів самих цих товарів. Торгівля індексом заснована на прогнозуванні зміни цін ринку в цілому, а не ціни одного товару. Те ж саме відноситься і до процентних ставок за державними облігаціями, які не є заздалегідь фіксованими.

Детальніше: Біржовий товар

Біржова статистика

Предмет, метод, завдання статистики фондового ринку і біржової діяльності

Біржова статистика являє собою систему показників, що характеризують стан, склад і структуру біржового ринку, а також динаміку процесів, що відбуваються на біржах.

Детальніше: Біржова статистика

Рекомендуємо переглянути