Соціологія праці

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Соціологія праці

Соціологія праці

Соціальне партнерство

Соціальне партнерство

Соціальне партнерство - це категорія ринкового суспільства, яка виникає на певному рівні його зрілості разом з появою цивілізованого ринку праці та профспілок як представників працівників.

Детальніше: Соціальне партнерство

Соціальний моніторинг

Моніторинг - спеціально організоване систематичне спостереження за станом будь-яких об'єктів.

Наприклад, моніторинг навколишнього середовища включає спостереження за природними об'єктами.

Моніторинг широко застосовується в соціальному менеджменті.

Детальніше: Соціальний моніторинг

Охорона здоров'я

Охорона здоров'я є тією частиною соціальної сфери, від стану і розвитку якої залежать здоров'я населення та його працездатність, вирішення демографічних та інших соціальних проблем, збереження і зміцнення економічного потенціалу та економічної безпеки країни. Загальне управління цією сферою здійснює Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації.

Детальніше: Охорона здоров'я

Фізична культура і спорт

Соціально-економічна криза, яка охопила Росію, не міг не відбитися на такій сфері життєдіяльності суспільства, як фізична культура і спорт.

У чинному Федеральному законі «Про фізичну культуру і спорт» наводяться такі поняття:
  • фізична культура;
  • спорт;
  • аматорський спорт;
  • професійний спорт.

Детальніше: Фізична культура і спорт

Соціологія безробіття

Масштабність і глибина соціальних наслідків безробіття для мільйонів працюючих і економічно активних людей, сила її впливу на свідомість, поведінку, соціальну адаптацію населення до нових умов життєдіяльності свідчать про необхідність соціологічного вивчення безробіття як соціального явища.

Детальніше: Соціологія безробіття

Соціологія зайнятості

Предмет соціології зайнятості - економічна поведінка особистості в умовах конкуренції на ринку праці та зайнятості.

Об'єкт:

  • економічно активне населення (робоча сила), включене в будь-який вид праці, але вже займається пошуком нового робочого місця;
  • соціальні організації та інститути, що спеціалізуються на наданні допомоги у працевлаштуванні (біржі праці, трудові агентства, рекрутерские фірми і т.д.).

Згідно з прийнятим Росстатом визначенню економічно активного населення, до нього ставляться дві великі соціальні групи: зайнятих у сфері праці та стали безробітними.

Детальніше: Соціологія зайнятості

Соціологія праці

Соціологія праці - область соціології, вивчає трудову діяльність як соціальний процес, соціальні чинники підвищення ефективності праці, вплив технологічних і соціальних умов на ставлення до праці.

Детальніше: Соціологія праці

Завдання організацій соціальної сфери

Організації соціальної сфери здійснюють управлінські, соціально-культурні та інші функції некомерційного характеру і фінансуються з відповідного бюджету на основі кошторису доходів і витрат.

Організації соціальної сфери створюються для досягнення цілей: Соціальних, благодійних, культурних, освітніх та ін.

Детальніше: Завдання організацій соціальної сфери

Організації соціальної сфери

Соціальна система

Одним з ключових понять соціального менеджменту є соціальна організація, для якої характерні мета, ієрархія, управління, синергія.

Соціальна організація - вищий рівень розвитку соціальних систем і створюється як інструмент вирішення суспільних завдань і засіб досягнення мети. Вона складається як людська спільність, специфічна соціальне середовище. Вона являє собою сукупність соціальних груп, статусів, норм, відносин лідерства, відносин згуртованості, конфліктності.

Детальніше: Організації соціальної сфери

Соціальна відповідальність і етика бізнесу

У роботах з менеджменту часто вживаються поняття «соціальна відповідальність підприємств» та «етика бізнесу».

Соціальна відповідальність - передбачає певний рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми з боку організації.

Детальніше: Соціальна відповідальність і етика бізнесу

Рекомендуємо переглянути