Соціальна психологія

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Соціальна психологія

Соціальна психологія

Особистісні характеристики лідерів

Теорія великих людей

Теорія великих людей стверджує, що людина, яка володіє певним набором особистісних рис, буде хорошим лідером незалежно від характеру ситуації, в якій він знаходиться. Абсолютним втіленням теорії великих людей є поняття харизматичного лідера, перед яким схиляються оточуючі.

Детальніше: Особистісні характеристики лідерів

Теорія лідерських якостей

Теорія лідерських якостей відображає найбільш ранній підхід до вивчення і пояснення лідерства. Перші дослідження намагалися виявити якості, що відрізняють великих людей в історії від мас. Дослідники вірили, що лідери мали якийсь унікальний набір стійких і не змінних в часі якостей. Виходячи з цього, вчені намагалися визначити лідерські якості, навчитися вимірювати їх і використовувати для виявлення лідерів. Цей підхід базувався на вірі в те, що лідерами народжуються, а не стають.

Детальніше: Теорія лідерських якостей

Публічний виступ

Для формування сприятливого іміджу виступаючому особливо важливі перші хвилини контакту з аудиторією. На цьому етапі мовного змагання виступаючий зможе «виграти», тільки опанувавши навичками ефектного «входження» в мову (перші 3-5 хвилин), коли голос оратора сприймається комфортно, із задоволенням. Більше 38% переданої в усному спілкуванні інформації забезпечує інтонація оратора. Якщо, припустимо, оратор знаходиться в стані емоційного збудження, зайвого хвилювання, страху, депресії, втоми, то за законом емоційного «зараження» у його слухачів теж виникнуть аналогічні (і небажані для них) відчуття. Тут головне - розташувати до себе слухачів, захопити їх темою майбутнього виступу, зацікавити собою як неординарною особистістю. При цьому можна використовувати такі прийоми:

Детальніше: Публічний виступ

Уміння слухати співрозмовника

Успішність спілкування багато в чому залежить не тільки від уміння передати інформацію, а й від уміння її сприйняти, тобто слухати.

Один мудрий чоловік сказав, що у нас два вуха і один рот і використовувати їх потрібно саме в цій пропорції, тобто слухати в два рази більше, ніж говорити. На практиці виходить навпаки.

Детальніше: Уміння слухати співрозмовника

Уміння слухати

Вчіться слухати - це найважливіша умова правильного розуміння точки зору співрозмовника, а в цілому - запорука успішної ділової комунікації. Справжнє «мистецтво слухати» виявляється в тому, що слухає:

Детальніше: Уміння слухати

Сутність спілкування і його форми

Джерелом потреби у спілкуванні є коллективистская, соціальна природа людини, властива йому потреба не тільки до індивідуальної, але і до спільної діяльності. Саме ця дана людині природою родова особливість і допомогла йому вижити й утвердитися серед інших більш фізично сильних, ніж людина, тварин.

Детальніше: Сутність спілкування і його форми

Психологія спілкування

Соціальні контакти між людьми представлені діяльністю і спілкуванням.

Між спілкуванням і діяльністю як видами людської активності, існують відмінності. Результатом діяльності є створення якого-небудь матеріального або ідеального продукту. Результатом же спілкування стає взаємний вплив людей один на одного. Діяльність і спілкування, незважаючи на їх відмінності, є взаємопов'язаними сторонами соціальної активності людини. Діяльність не може ні виникнути, ні здійснюватися без інтенсивного спілкування. Спілкування ж є специфічний вид людської діяльності. У реальної життєдіяльності людини спілкування і діяльність як форми соціальної активності виступають в єдності, але в певній ситуації можуть бути реалізовані і незалежно один від одного.

Детальніше: Психологія спілкування

Бар'єри комунікації

Людина, як елемент комунікації - складний і чутливий «одержувач» інформації, зі своїми бажаннями і почуттями, життєвим досвідом. Отримана ним інформація може викликати внутрішню реакцію будь-якого роду, яка, можливо, посилить, спотворить або повністю блокує послану йому інформацію.

Детальніше: Бар'єри комунікації

Комунікативна компетентність

Комунікативна компетентність - це інтеграційне, комплексне, вміння ефективно відповідно до конкретної ситуацією застосувати адекватний спосіб ділового спілкування.

Спілкування ефективно, якщо воно досягає заздалегідь поставленої мети, а його результати очікувані в даній ситуації. У нас виникає суб'єктивне відчуття власної комунікативної компетентності через посилаються нам вербальні повідомлення і супроводжує їх невербальне поведінка.

Детальніше: Комунікативна компетентність

Ведення ділових переговорів

Ділові переговори як особливий вид ділової комунікації проводяться за певними правилами і підкоряються своїм закономірностям. Головна мета переговорів - прийти до взаємовигідного вирішення, уникнувши конфлікту.

Детальніше: Ведення ділових переговорів

Рекомендуємо переглянути