Система права

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Система права

Система права

Поняття системи права

Право виступає не як якесь зібрання розрізнених норм - правил поведінки, а являє собою системне утворення. Будь-яка система передбачає наявність елементів і зв'язків між ними. Система права показує, як право впорядковує своє утримання.

Детальніше: Поняття системи права

Будова системи права

Під системою права розуміється внутрішня будова, визначений порядок організації і розташування складових її частин, обумовлений характером існуючих суспільних відносин. Система права виступає як внутрішня форма права, яка має органічною єдністю і цілісністю.

Детальніше: Будова системи права

Елементи системи права

У найбільш загальному вигляді система - це внутрішня будова якогось цілісного явища, що складається з певних елементів (частин), взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою. Право є цілісним явищем і, природно, має внутрішню будову. В такому випадку система права - це його внутрішня будова (зміст), що складається з правових елементів, взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою.

Детальніше: Елементи системи права

Рекомендуємо переглянути