Ринок цінних паперів

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

Використання векселів при розрахунках

Вексель - це платіжне зобов'язання, в якому покупець, або третя сторона, зобов'язується заплатити його власнику (пред'явнику) певну суму після закінчення встановленого терміну, зазначеного у векселі.

Детальніше: Використання векселів при розрахунках

Облік векселя

Облік векселя - це купівля векселя банком до настання терміну платежу по ньому. Векселетримач передає (продає) вексель банку за індосаментом до настання терміну платежу і отримує за це вексельну суму за вирахуванням (за дострокове отримання) певного відсотка від цієї суми, званого обліковим відсотком або дисконтом. Розмір облікового відсотка встановлюється самим банком залежно від платоспроможності векселедержателя, який представив вексель до обліку, і розраховується за формулою

Детальніше: Облік векселя

Вексель і його види

Вексельне право

Вексель - це цінний папір, випуск та обіг якої здійснюється відповідно до спеціальним законодавством, званим вексельним правом. Дана цінний папір засвідчує борг однієї особи (боржника) іншій особі (кредитору), виражений у грошовій формі, права на який можуть передаватися будь-якому іншому особі шляхом наказу власника векселя без згоди того, хто виписав його.

Детальніше: Вексель і його види

Прибутковість облігації

Прибутковість облігації характеризується рядом параметрів, які залежать від умов, запропонованих емітентом. Так, наприклад, для облігацій, що погашаються в кінці терміну, на який вони випущені, прибутковість вимірюється:

Детальніше: Прибутковість облігації

Прибутковість облігації

Облігації належать до цінних паперів з фіксованим доходом. Вони можуть випускатися державою, регіональними властями, фінансовими інститутами, а також різними корпораціями.

Облігація - цінний папір, що засвідчує відносини позики між кредитором - власником облігації та боржником - емітентом облігації.

Детальніше: Прибутковість облігації

Ринкова вартість і прибутковість акції

Акція має номінальну вартість і ринкову ціну.

Номінал акції (Номінальна вартість) - це грошова сума, позначена на акції та відображає частку статутного фонду акціонерного товариства, що припадає на одну акцію.

Детальніше: Ринкова вартість і прибутковість акції

Права власника акції

Права власника акції як цінного паперу абсолютно ідентичні його прав як власника будь-якого іншого товару або майна.

Власник акції має усіма правами на неї як на цінний папір, т. Е. Як на об'єкт власності. Сутність всіх прав власника цінного паперу як товару або майна - це право вільного розпорядження нею аж до повного відчуження.

Детальніше: Права власника акції

Акція як сукупність прав і зобов'язань

Юридичне визначення акції

У законі «Про ринок цінних паперів» акція визначається як «емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації». Стисло дана юридична розуміння акції можна сформулювати так, що вона є цінний папір, наділена переліченими вище правами.

Детальніше: Акція як сукупність прав і зобов'язань

Акція

Акція - це емісійний цінний папір, що закріплює права її власника на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Детальніше: Акція

Види ринків цінних паперів

Ринок цінних паперів - це сфера економічних відносин, пов'язаних з випуском і обігом цінних паперів. Його мета полягає в акумулюванні фінансових ресурсів та забезпеченні можливості їх перераспрелеленія шляхом вчинення учасниками ринку різноманітних операцій з цінними паперами, тобто у здійсненні посередництва у русі тимчасово вільних грошових коштів від інвесторів до емітентів цінних паперів.

Детальніше: Види ринків цінних паперів

Рекомендуємо переглянути