Психічні процеси і стани

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Психічні процеси і стани

Психічні процеси і стани

Діяльність у психології

Діяльність у психології

Діяльність - одне з найбільш широких понять соціально-гуманітарних наук, яке особливо часто використовується в сучасній філософії, соціології та психології. Розглянуті вище характеристики психіки - психічні процеси, властивості і стани є, по суті справи, компонентами більш масштабного поняття, яким і виступає діяльність, активність.

Детальніше: Діяльність у психології

Характеристика основних психічних станів особистості

Найбільш типовими станами, властивими більшості людей, як у повсякденному житті, так і в [[Професійна діяльність/професійної діяльності]], є наступні.

Оптимальний робочий стан, забезпечує найбільшу ефективність діяльності при середньому темпі й інтенсивності праці (стан оператора, що працює на конвеєрній лінії, токаря, вытачивающею деталь, викладача, що веде звичайне заняття). Для нього характерна наявність свідомої мети діяльності, висока концентрація уваги, загострення пам'яті, активізація мислення.

Детальніше: Характеристика основних психічних станів особистості

Види психічних станів

Види психічних станів

Різноманітні види психологічних станів тісно пов'язані один з одним. Причому цей зв'язок є настільки тісним, що різні стану дуже складно виділити, «розвести». Так, стан напруженості дуже часто тісно пов'язане з станами стомлення, монотонності праці, агресії та ін.

Детальніше: Види психічних станів

Творче мислення

Творче мислення - мислення творче, що дає принципово нове рішення проблемної ситуації, що приводить до нових ідей і відкриттів.

Нова ідея - новий погляд на взаємозв'язку і взаємозалежності явищ. Нерідко нова ідея виникає на основі нового «зчеплення» раніше відомої інформації. Так, Л. Ейнштейн, як відомо, не проводив експериментів, він лише з нової сторони осмислював вже наявну інформацію, по-новому систематизував і аналізував її.

Детальніше: Творче мислення

Поняття та структура інтелекту

Поняття та структура інтелекту

Інтелект (лат. intellect us - розум, розум, розум) - стійка структура розумових здібностей індивіда, рівень її пізнавальних можливостей, механізм психічної адаптації індивіда до життєвих ситуацій. Інтелект означає розуміння істотних взаємозв'язків дійсності, включеність індивіда в соціокультурний досвід соціуму.

Детальніше: Поняття та структура інтелекту

Нестандартне мислення

Розумова діяльність підрозділяється на відтворюючу (репродуктивну) - рішення типових завдань відомими способами і пошукову (продуктивну) - розгорнутий розумовий процес, спрямований на вирішення нестандартної пізнавальної задачі. Розумова діяльність при вирішенні нестандартних завдань відбувається у вигляді послідовного ряду етапів (рис. 1).

Детальніше: Нестандартне мислення

Наочно-образне і действеное мислення

Мислення, будучи найтіснішим чином пов'язаним з усіма іншими пізнавальними процесами, такими як сприйняття, пам'ять, увагу, уяву, являє собою вищий психічний процес узагальненого та опосередкованого відображення дійсності.

Детальніше: Наочно-образне і действеное мислення

Індивідуальні відмінності в мисленні

Види мислення є разом із тим типологічними особливостями розумової й практичної діяльності людей. В основі кожного виду лежить особливе відношення сигнальних систем. Якщо в людини переважає конкретно-дійове або конкретно-образне мислення, це означає відносну перевагу в нього першої сигнальної системи над другою; якщо ж людині найбільш властиве словесно-логічне мислення, це означає відносну перевагу в нього другої сигнальної системи над першою. Існують й інші розходження в розумовій діяльності людей. Якщо вони стійкі, їх називають якостями розуму.

Детальніше: Індивідуальні відмінності в мисленні

Розвиток мислення

Розвиток мислення

Дитина народжується, не володіючи мисленням. Щоб мислити, необхідно володіти деяким почуттєвим і практичним досвідом, закріпленим пам'яттю. До кінця першого року життя в дитини можна спостерігати прояви елементарного мислення.

Детальніше: Розвиток мислення

Психопатичні риси характеру

Психопатичні риси особистості формуються при крайнощах в методах виховання - пригнічення, придушення, приниження формують пригнічений, гальмівний тип особистості. Систематична грубість, насильство сприяють формуванню агресивного типу особистості. Істеричний тип особистості формується при обстановці всебічного обожнювання і захоплення, виконання всіх примх та забаганок психопатоподобного індивіда.

Детальніше: Психопатичні риси характеру

Рекомендуємо переглянути