Політологія

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Політологія

Політологія

Об'єкт і предмет політології

Необхідно розрізняти такі поняття, як об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це якась об'єктивна реальність, незалежна від суб'єкта, що пізнає. Предмет дослідження - це те, на що безпосередньо спрямоване дослідження, це певна властивість, якість, грань об'єкта. Якщо об'єкт, як уже говорилося, не залежить від суб'єкта, що пізнає, то предмет вибирається залежно від цілей і завдань дослідження конкретної науки (конкретного дослідження).

Детальніше: Об'єкт і предмет політології

Предмет, методи та функції політології

Політологія - наука про політику, про закономірності виникнення політичних явищ (інститутів, відносин, процесів), про способи і формах їх функціонування і розвитку, про методи управління політичними процесами, про політичній свідомості, культурі і т. д.

Детальніше: Предмет, методи та функції політології

Предмет політології як науки

З урахуванням вищевикладеного всю сукупність проблем, якими займається політологія, можна поділити на три блоки.

По-перше, соціально-філософські та ідейно-теоретичні підстави політики, системоутворюючі ознаки і характеристики підсистеми політичного, політичні парадигми, що відповідають тому чи іншому конкретному історичному періоду.

Детальніше: Предмет політології як науки

Співвідношення історії та політології

Дня розуміння досліджуваної тут теми особливо важливе значення має з'ясування питання про характер співвідношення історії та політології. Адже відомо, що ці дві дисципліни розвивалися в тісному взаємозв'язку. В історичній науці існує самостійний розділ - політична історія, яка вивчає основні напрямки і тенденції політичного розвитку людських спільнот в минулому.

Детальніше: Співвідношення історії та політології

Місце політології серед інших соціальних та гуманітарних наук

У сучасній суспільно-політичній системі як цілісному соціумі виділяються наступні взаємопов'язані і взаємозалежні підсистеми: виробнича, або економічна, соціальна, духовна й політична. Виробнича підсистема забезпечує матеріальну інфраструктуру, а політична - механізм реалізації обший волі і загального інтересу всіх основних елементів системи. Соціальна і духовна сфери в сукупності складають громадянське суспільство, яке також можна позначити як єдину підсистему. Відповідно до запропонованої класифікації людський соціум умовно можна було б зобразити у вигляді схеми, представленої на рис. 1.

Детальніше: Місце політології серед інших соціальних та гуманітарних наук

Виникнення і становлення політичної науки

Перші спроби зрозуміти й осмислити політику йдуть у ті далекі часи, коли в суспільстві почали виникати перші політичні інститути. Найбільш ранні уявлення про причини виникнення і функціях державних (політичних) форм організації суспільства носили релігійно-міфологічний характер. Про це, зокрема, свідчать дійшли до нас уявлення давніх єгиптян про божественне походження своїх правителів (фараонів). За древнекитайскому міфу влада імператора має божественне походження, а сам він є одночасно сином неба і батьком свого народу.

Детальніше: Виникнення і становлення політичної науки

Політологія як наука

Функції політології як науки і як навчальної дисципліни мають чимало спільного, але між ними існують і певні відмінності. Розглянемо кожен з видів функцій політології.

Політологія як наука

Політологія як наука є необхідною теоретичною базою для подальшого розвитку політичних досліджень і для впровадження наукових розробок у реальну політику. Вона досліджує реально існуючі політичні системи, способи організації суспільства і держави, типи політичних режимів, форми державного устрою, діяльність політичних партій та громадських організацій, стан політичної свідомості та політичної культури, зразки політичної поведінки, проблеми ефективності та легітимності політичного керівництва, способи формування інститутів влади і багато іншого.

Детальніше: Політологія як наука

Демократичний політичний режим

Демократичний режим - це режим, в якому влада відправляється вільно виражає себе більшістю. Демократія в перекладі з грецького означає буквально «влада народу» або «народовладдя».

Базові принципи демократичного режиму влади:

1. Народний суверенітет, тобто первинним носієм влади виступає народ. Всяка влада від народу і делегується ім. Цей принцип не передбачає прийняття політичних рішень безпосередньо народом як, наприклад, на референдумі. Він лише припускає, що всі носії державної влади свої владні функції отримали завдяки народу, тобто безпосередньо шляхом виборів (депутати парламенту або президент) або побічно через обраних народом представників (сформоване і підпорядковане парламенту уряд);

Детальніше: Демократичний політичний режим

Авторитарний політичний режим

Авторитарний режим - це недемократичний державний лад, який характеризується режимом особистої влади, «самочинними» диктаторськими методами правління.

Основні ознаки авторитарного режиму:

1. Власть носить необмежений, непідконтрольний громадянам характер і концентрується в руках однієї людини або групи осіб. Це може бути тиран, військова хунта, монарх і т.д .;

Детальніше: Авторитарний політичний режим

Тоталітарний політичний режим

Тоталітарний політичний режим - це режим «всепоглинаючого владарювання», який безмежно втручається в життя громадян, включаючи всю їх діяльність в обсязі свого управління і примусового регулювання.

Детальніше: Тоталітарний політичний режим

Рекомендуємо переглянути