Основи маркетингу

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Основи маркетингу

Основи маркетингу

Інжиніринг

Терміном «інжиніринг» (англ. engineering - винахідливість, знання) позначають інженерно-консультаційні послуги зі створення нових об'єктів або великих проектів.

Інжиніринг інновацій - це комплекс робіт і послуг зі створення інноваційного проекту, що включає створення, реалізацію, просування і дифузію певної інновації.

Детальніше: Інжиніринг

Застосування закону Парето в маркетинговому аналізі

Розглянемо застосування принципу Парето, який також називають законом Парето, в маркетинговому аналізі покупців або постачальників.

Італійський вчений, який займався соціологією та економікою, Вільфредо Парето (1848-1923) в 1897 р сформулював універсальний закон, який ґрунтувався на великій кількості статистичних вимірювань, проведених автором у багатьох областях діяльності, у тому числі у фінансах, продажах, економіці, соціології, виробництві. Основний постулат цього закону говорить: 20% прикладених зусиль дають 80% результату, а решту 80% зусиль додають лише 20% в результат. Таке ж співвідношення Парето застосовував щодо витраченого часу на проведення певних робіт.

Детальніше: Застосування закону Парето в маркетинговому аналізі

Принцип Парето

Ст. Парето відкрив ефект концентрованого напруги. У даному випадку мається на увазі, що концентрація на життєво важливій діяльності найбільше впливає на досягнення бажаних результатів. Звідси випливає правило 20/80: концентрація 20 % часу на найбільш важливих проблемах може призвести до отримання 80% результатів. Інші 80% часу забезпечують лише 20% результатів (рис.1).

Детальніше: Принцип Парето

Метод синектики

Синектика - призначена для генерування альтернатив шляхом асоціативного мислення, пошуку аналогій поставленому завданню.

На противагу мозкового штурму тут метою є не кількість альтернатив, а генерування невеликого числа альтернатив (Навіть єдиної альтернативи), роздільною дану проблему.

Детальніше: Метод синектики

Методи експертних оцінок

Методи експертних оцінок базуються на використанні експертної інформації. Вони допомагають встановити ступінь складності та актуальності проблеми, визначити основні цілі і критерії, виявити важливі фактори і взаємозв'язки між ними, вибрати найбільш переважні альтернативи.

Детальніше: Методи експертних оцінок

Метод дельфі

Вихідна передумова методу - якщо грамотно узагальнити і обробити індивідуальні оцінки кваліфікованих експертів з приводу ситуації на ринку, то можна отримати колективна думка, що володіє достатнім ступенем вірогідності і надійності.

Детальніше: Метод дельфі

ПІМС-аналіз (PIMS)

ПІМС-аналіз, або аналіз рівня впливу обраної стратегії на величини прибутковості та готівки, заснований на використанні емпіричної моделі, що пов'язує широкий діапазон стратегічних змінних (таких, як ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і ситуаційних змінних (швидкість зростання ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капіталу) з величиною прибутковості і здатністю організації генерувати готівку. Мета проведення даного аналізу полягає у визначенні, які стратегії слід вибирати у конкретних ринкових умовах. Даний метод заснований на результатах аналізу більше 1000 конкретних СЕБ більш ніж 150 великих і малих компаній.

Детальніше: ПІМС-аналіз (PIMS)

Морфологічний аналіз

Простий і ефективний спосіб генерування альтернатив. Він полягає у виділенні всіх незалежних змінних проектованої системи, перерахування можливих значень цих змінних і генеруванні альтернатив перебором всіх можливих поєднань цих значень.

Детальніше: Морфологічний аналіз

Методи прогнозування

Методи прогнозування

Дані, отримані в процесі маркетингового дослідження, повинні пройти процедуру обробки, узагальнення та інтерпретації. При цьому виділяють три області: упорядкування, масштабування (шкалювання), узагальнення та аналізу. Впорядкування даних полягає у розподілі даних по категоріях, їх редагуванні і кодуванні результатів, а також в їх табулюванні.

Детальніше: Методи прогнозування

Кабінетні дослідження

Кабінетні дослідження

Кабінетне дослідження з метою збору вторинних даних логічно передує будь-якому внекабінетних дослідженню не тільки тому, що необхідна інформація вже є, хоча й у формі, що вимагає додаткової систематизації, але також і тому, що проведення такого дослідження дозволяє точно визначити, які саме дані повинні бути отримані в ході обстеження або експерименту. Крім того, друковані матеріали як джерела інформації більш доступні і при належному використанні ведуть до економії часу і коштів.

Детальніше: Кабінетні дослідження

Рекомендуємо переглянути