Державна реєстрація договору іпотеки

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Нерухомість

Державна реєстрація договору іпотеки

Іпотека підлягає державній реєстрації установами юстиції в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно за місцем знаходження майна, що є предметом іпотеки.

Державна реєстрація іпотеки здійснюється на підставі спільної заяви заставника й заставоутримувача.

Для державної реєстрації іпотеки мають бути представлені:

 • договір про іпотеку і його копія;
 • документи, зазначені в договорі про іпотеку в якості додатків;
 • документ про сплату державного мита;
 • інші документи, необхідні для державної реєстрації іпотеки.

Іпотека повинна бути зареєстрована протягом одного місяця з дня надходження всіх необхідних документів. Державна реєстрація іпотеки може бути відкладена не більше ніж на 1 місяць, якщо який-небудь з документів, необхідний для реєстрації, не надано; якщо договір про іпотеку, заставна та додані до них документи не відповідають вимогам закону (відсутня нотаріальне завірення); якщо необхідно перевірити справжність поданих документів.

Приймаючи рішення про відкладення державної реєстрації, орган, її здійснює, запитує необхідні документи або вимагає усунення виявлених невідповідностей. При невиконанні вимог даного органу у встановлений ним термін в державній реєстрації іпотеки повинно бути відмовлено. Заявнику протягом п'яти днів після розгляду заяви, направляється повідомлення про причину відмови і копія такого повідомлення міститься в справу з його документами.

При наявності судового спору з приводу прав на майно, що є предметом іпотеки, або з приводу звернення на нього стягнення державна реєстрація іпотеки відкладається до вирішення спору судом.

Реєстраційна запис про іпотеку в державному реєстрі прав на нерухоме майно має містити відомості про заставодержателя, предмет іпотеки і сумі забезпеченого нею зобов'язання. Якщо договір про іпотеку передбачає, що права заставодержателя засвідчуються заставної, то це також вказується у реєстраційній запису (на підставі договору про іпотеки заставодержателю реєструючим органом може бути видана заставна. Це цінний папір, який спрощує процедуру поступки прав за іпотечними кредитами. Заставна засвідчує такі права її власника: право на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим іпотекою майна, зазначеного в договорі про іпотеку, без надання інших зобов'язань існування цього зобов'язання; право застави на вказане в договорі про іпотеку майно. В закладений зазначаються: слово «заставна», ім'я заставодавця і вказівка ​​місця його проживання, найменування заставодержателя, назва кредитного договору, сума основного зобов'язання і розмір відсотків, терміни сплати суми зобов'язання, опис переданого в іпотеку майна, за яким воно може бути упізнано, грошова оцінку майна, підписи заставодавця та заставодержателя, відомості про нотаріальне посвідченні договору про іпотеку, дата видачі заставної і відомості про державну реєстрацію. Заставна може бути передана іншій особі. Новий заставодержатель набуває всіх прав колишнього. При цьому згоди боржника-заставодавця на це не потрібно. Ця поступка або цесія також вимагає нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Передача прав оформляється передавальним написом на самій заставної).

Орган, який здійснює державну реєстрацію іпотеки, залишає в своєму архіві копію договору про іпотеку, а якщо договір передбачає видачу заставної - то і копію заставної.

Технічні помилки у записах, допущені при державній реєстрації, виправляються в триденний термін за рішенням реєстратора після їх виявлення або отримання від будь-якого учасника угоди письмової заяви про помилку в записах. Учасники операції в такий же термін в обов'язковому порядку отримують інформацію про виправлення помилок у письмовій формі. Зміни та доповнення в реєстраційну запис про іпотеку вносяться на підставі угоди між заставодавцем і заставодержателем про зміну або доповнення умов договору про іпотеки. Така угода має бути нотаріально посвідчена.

Державна реєстрація засвідчується шляхом напису на самому договорі. Вона містить повне найменування органу, що зареєстрував іпотеку, дату, місце реєстрації та номер, під яким вона зареєстрована. Ці дані засвідчуються підписом посадової особи та скріплюються печаткою. Установа реєстрації залишає у своєму архіві копію договору про іпотеку, а якщо договір передбачає видачу заставної, також і її копію.

Витрати по сплаті державного мита за реєстрацію та внесення змін і доповнень до реєстраційної запис про іпотеку покладаються на заставодавця.

Якщо іпотека припиняється, то реєстраційний запис погашається, а заставна анулюється. Це відбувається на підставі спільної заяви заставника й заставоутримувача або на підставі рішення суду загальної юрисдикції або арбітражного суду про припинення іпотеки.

Державна реєстрація є публічною. Будь-яка особа має право отримати в органі, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, відомості про те, чи є реєстраційний запис про іпотеку відповідного майна, і завірену виписку з неї. Однак копія закладений до документів публічного характеру не відноситься.

Відмова у державній реєстрації іпотеки, або ухилення відповідного органу від її реєстрації або від видачі заставної, відмова у внесенні до реєстраційної запис про іпотеки виправлень та інші дії реєструючої організації можуть бути оскаржені зацікавленими сторонами в суді.

Схожі матеріали

 • Договір іпотеки

  -> -> Порядок укладення договору про іпотеку визначено у Федеральному законі «Про іпотеку (заставі нерухомості)» (в ред. Федеральних законів від 30.12.2004 р № 216-ФЗ).У договорі про іпотеку вказу...

 • Роль іпотеки в економіці

  Іпотечне кредитування є невід'ємним елементом ринкової економіки. Відображаючи закономірності розвитку світового банківського господарства, воно є одним із пріоритетних інструментів розвитку бізне...

 • Заставна банку

  -> -> Заставна - іменний цінний папір, що засвідчує права її власника на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим іпотекою нерухомого майна, зазначеного в договорі про іпотеку.-...

 • Іпотека підприємства

  Згідно з Федеральним законом «Про іпотеку (заставі нерухомості)», при іпотеці підприємства як майнового комплексу право застави поширюється на всі входить до його складу майно. Іпотека будівлі аб...

 • Історія іпотеки в Росії

  Історичні дослідження на предмет розвитку іпотеки загострюють увагу на становленні іпотечного кредиту в дореволюційній Росії.Дореволюційна Росія мала розгалуженої кредитної інфраструктурою. Вона...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути