Міжнародна інтеграція

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Міжнародна інтеграція

Міжнародна інтеграція

Міжнародна валютна система

Міжнародна валютна система являє собою закріплену в міжнародних угодах форму організації валютних відношенні, функціонуючих самостійно або обслуговують рух товарів і факторів виробництва.

Детальніше: Міжнародна валютна система

Валютна система Росії

Валютна система Росії

У червні 1992 р Росія вступила в Міжнародний валютний фонд. У жовтні 1992 був прийнятий російський Закон «Про валютне регулювання та валютний контроль». Двома роками раніше, 2 грудня 1990, були прийняті Федеральні закони «Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)» та «Про банки і банківську діяльність». У Росії почався процес формування національної валютної системи. Організаційно це виразилося у вступі до МВФ, юридично з прийняттям валютного закону та інших нормативних актів були закріплені основні елементи російської НВС та інституційно зазначені закони закріпили за ЦБ РФ і уповноваженими комерційними банками статус провідного органу та агентів валютного контролю.

Детальніше: Валютна система Росії

Національна валютна система

Національна валютна система (НВС) - державно-правова форма організації валютних відносин країни, що склалася історично і закріплена національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.

Детальніше: Національна валютна система

ЕКЮ

ЕКЮ

Європейська валютна система (ЄВС) включала чотири основних елементи:

  • європейську валютну одиницю (ЕКЮ);
  • механізм формування валютних курсів країн - учасниць ЄВС;
  • механізм кредитування дефіциту платіжних балансів країн-учасниць;
  • механізм проведення платежів і переказів.

ЕКЮ (European currency unit) - спеціальна європейська валютна одиниця - була основною складовою ЄВС. ЕКЮ спочатку призначалася для сприяння розвитку інтеграційних процесів між країнами Європи, що входять в той період в ЄС. Прототип ЕКЮ - рахункова одиниця Європейського платіжного союзу. У цю організацію входили всі країни, що увійшли потім до ЄС. Після утворення ЄС була запозичена і лічильна одиниця.

Детальніше: ЕКЮ

Європейська валютна система

У 1989 р міністр фінансів Франції Ж. Делор виклав триступеневий план валютного об'єднання Європи. Цей план включав в себе:

  • здійснення скоординованої економічної і валютної політики окремих країн ЄС;
  • установа центрального банку ЄС;
  • заміну національних валют єдиною валютою ЄС.

Реалізація першого етапу почалася з 1 липня 1990 і полягала в координації валютної політики, уніфікації внутрішнього законодавства, створення загальноєвропейської системи платежів та Європейського валютного інституту - прообразу Європейського центрального банку.

Детальніше: Європейська валютна система

Сучасна валютна система

У 1972 р, після низки криз, був створений Комітет двадцяти з реформи міжнародної валютної системи. Пізніше він був реорганізований в Тимчасовий комітет Ради керуючих МВФ. Його завданням була розробка нових принципів міжнародної валютної системи, яка відповідала б потребам країн наприкінці XX в. У січні 1978 Тимчасовий комітет зібрався на Ямайці. На цьому засіданні були сформульовані основні принципи нової системи, які були закріплені в 1978 р у вигляді поправок до статей Статуту МВФ:

Детальніше: Сучасна валютна система

Ямайська валютна система

У січні 1976 угодою країн - членів МВФ був переглянутий статус золота і введені плаваючі валютні курси.

Ямайська валютна система була оформлена Ямайська угода, яка була ратифікована в 1978 р

Детальніше: Ямайська валютна система

Еволюція валютної системи

Еволюція валютної системи

Валютна система - форма організації та регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами.

Розрізняють національні, світову, міжнародну (регіональну) валютні системи.

Детальніше: Еволюція валютної системи

Світові центри торгівлі золотом

Ринки золота - це спеціальні центри в розвинених країнах і країнах, де ведеться регулярна купівля-продаж золота. Організаційно вони представляють консорціуми місцевих банків і спеціалізованих фірм, які поряд з торгівлею золотом виробляють афінаж (очистку золота) і виготовляють злитки різних розмірів. Продавцями на ринках виступають золотодобувні країни, центральні банки і власники запасів золота (переважно приватні). Покупцями виступають приватні фірми і приватні особи - ювеліри, промислові фірми, інвестори, спекулянти. В останні роки в якості покупців на ринках золота знову стали з'являтися центральні банки.

Детальніше: Світові центри торгівлі золотом

Ринок золота

Ринок золота

Ринок золота - спеціалізований центр торгівлі золотом, де проводиться його купівля-продаж за ринковою ціною.

Ринок золота - особливі центри, де ведеться регулярна купівля-продаж золота. Організаційно - це консорціуми місцевих банків і спеціалізованих фірм, які поряд з торгівлею проводять афінаж (очистку золота) і виготовляють злитки різних розмірів. Продавцями виступають золотодобувні країни, центральні банки, власники запасів. Покупцями є приватні фірми і приватні особи, промислові фірми, інвестори. Лондон і Цюріх залишаються головними світовими ринками золота. На міжнародних ринках золото продається переважно стандартними зливками вагою 12,5 кг 995-й або 999-й проби з клеймами афінажних заводів і монетних дворів, на внутрішніх ринках - від 5-10 г до 1 кг, а також листів, пластин, у вигляді піску, монет.

Детальніше: Ринок золота

Рекомендуємо переглянути