Менеджмент фінансів підприємства

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Менеджмент фінансів підприємства

Менеджмент фінансів підприємства

Модель Міллера - Орра

Мінімальний залишок грошових коштів приймається в розмірі мінімального їхнього резерву в звітному періоді (це значення повинно бути вище нуля);

Оптимальний залишок (ДСopt) грошових активів розраховується за формулою:

Детальніше: Модель Міллера - Орра

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Зміст системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту визначається галузевими особливостями діяльності підприємства, його організаційно-правовою формою, масштабом і ступенем диверсифікації фінансової діяльності та низкою інших умов.

Детальніше: Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Функції фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент включає наступні аспекти діяльності:
  • організацію та управління відносинами підприємства у фінансовій сфері з іншими підприємствами, банками, страховими компаніями, бюджетами всіх рівнів;
  • формування фінансових ресурсів та їх оптимізацію;
  • розміщення капіталу та управління процесом його функціонування;
  • аналіз і управління грошовими потоками компанії.

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.

Детальніше: Функції фінансового менеджменту

Цілі фінансового менеджменту

Основні цілі фінансового менеджменту:
  • підвищення ринкової вартості акцій компанії;
  • збільшення прибутку;
  • закріплення компанії на конкретному ринку або розширення існуючого ринкового сегменту;
  • запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
  • підвищення добробуту працівників та / або управлінського персоналу;
  • внесок у розвиток науки і техніки.
У процесі реалізації поставлених цілей фінансовий менеджмент направлений на вирішення наступних завдань:

1. Досягнення високої фінансової стійкості компанії в процесі її розвитку. Це завдання реалізується шляхом формування ефективної політики фінансування господарської та інвестиційної діяльності компанії, управління формуванням фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, оптимізації фінансової структури капіталу компанії.

Детальніше: Цілі фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент - це управління фінансами компанії, спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей функціонування даної компанії на ринку.

Основні питання фінансового менеджменту пов'язані з формуванням капіталу підприємства та забезпеченням максимально ефективного його використання.

Детальніше: Фінансовий менеджмент

Грошові активи

Компанії необхідно мати на рахунках вільні грошові кошти з трьох причин:

1. Засоби для оплати товарів і послуг.

Готівкові кошти, призначені для цих цілей, утворюють трансакційні грошові залишки.

Детальніше: Грошові активи

Управління запасами

Управління запасами

Управління запасами - важлива частина загальної політики управління оборотними активами підприємства, основна мета якої - забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції при мінімізації сукупних витрат по обслуговуванню запасів.

Детальніше: Управління запасами

Оцінка грошових потоків різної тривалості

У випадках, коли виникає сумнів у коректності порівняння з використанням розглянутих показників проектів з різними термінами реалізації, можна вдатися до одного з таких методів.

Метод ланцюгового повтору

При використанні цього методу знаходять найменше спільне кратне термінів реалізації і оцінюваних проектів. Будують нові грошові потоки, одержувані в результаті декількох реалізацій проектів, припускаючи, що витрати і доходи збережуться на колишньому рівні. Використання даного методу на практиці може бути пов'язано зі складними розрахунками, якщо розглядається кілька проектів і для збігу всіх термінів кожен потрібно буде повторити по кілька разів.

Детальніше: Оцінка грошових потоків різної тривалості

Основні показники, пов'язані з оцінкою грошового потоку

Важливий етап в оцінці грошових потоків - аналіз фінансових можливостей підприємства, підсумком якого повинна стати величина вартості капіталу підприємства при різних обсягах необхідних інвестицій.

Величина WACC є основою прийняття фінансово-інвестиційних рішень, оскільки для збільшення капіталу підприємства необхідно виконання умови: вартість капіталу менше прибутковості його вкладення.

Детальніше: Основні показники, пов'язані з оцінкою грошового потоку

Грошовий потік

Грошовий потік

Фінансово-господарська діяльність підприємства може бути представлена ​​у вигляді грошового потоку, що характеризує доходи і витрати, які генеруються цією діяльністю. Прийняття рішень, пов'язаних з вкладеннями капіталу, - важливий етап у діяльності будь-якого підприємства. Для ефективного використання залучених коштів та отримання максимального прибутку на вкладений капітал необхідний ретельний аналіз майбутніх грошових потоків, пов'язаних з реалізацією розроблених операцій, планів і проектів.

Детальніше: Грошовий потік

Рекомендуємо переглянути