Макроекономіка

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Макроекономіка

Макроекономіка

Оцінка конкурентоспроможності країни

Серед найбільш поширених методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності країни виступають методики Світового банку, Всесвітнього економічного форуму.

1. Всесвітній економічний форум, 1986 р оцінює по 8 групам агрегованих факторів (381 показник):

Детальніше: Оцінка конкурентоспроможності країни

Конкурентоспроможність країни

Конкурентоспроможність країни

На сучасному етапі економічного розвитку забезпечення конкурентоспроможності країни є найважливішою проблемою, що характеризує не тільки положення країни на світовому ринку, а й визначальною в значній мірі її національну безпеку.

Детальніше: Конкурентоспроможність країни

Структура кредитно-банківської системи

Банківська система Росії - один з найважливіших елементів її фінансової системи. Як і вся економіка Росії, банківська система зазнає нині кардинальні зміни, що зачіпають як структурну її частина, так і функціональну. Зміни фіксуються банківським законодавством, розробка якого здійснюється на основі зарубіжного досвіду, досвіду перших років економічних реформ в Росії, сучасних уявлень про сутність і призначення банківських установ.

Детальніше: Структура кредитно-банківської системи

Кредитно-банківська система

Кредитно-банківська система

Кредитна система може бути охарактеризована відповідно до трьох аспектами: сутнісним, інституціональним і функціональним.

В сутнісному аспекті кредитна система являє собою систему кредитно-фінансових відносин, що виникають у зв'язку з наданням, використанням і погашенням позик на умовах повернення, платності і терміновості.

Детальніше: Кредитно-банківська система

Роль держави в економіці

Для командної економіки властиво тотальне директивне планування, натуральне розподіл виробничих ресурсів і готової продукції, а також адміністративний контроль над цінами.

Роль ринку в такій системі другорядне, тому головним орієнтиром у діяльності підприємства стає 5 річний план, в якому центр задає всі параметри господарської діяльності включаючи ціни. Таким чином держава зверху жорстко контролює підприємства, позбавляючи їх будь-якої господарської самостійності.

Детальніше: Роль держави в економіці

Функції держави та фінанси

Держава є єдиним суспільним інститутом, який здатний виражати і забезпечувати інтереси не тільки нині живе, а й майбутніх поколінь. Це стосується питань екології, збереження природних ресурсів, зовнішньої заборгованості. Але в даному випадку неминуче виникає питання: як держава захищає інтереси наступних поколінь, якщо воно накопичило заборгованість, яку ці наступні покоління повинні виплачувати? Кожен народжується в нашій країні дитина повинна іноземним кредиторам близько 1000 доларів. Зрозуміло, що це порушення прав людини. І все ж жоден з суспільних інститутів не здатний так ефективно захищати інтереси майбутніх поколінь, як держава. Однак більшу проблему становить правильність вибору органами державного управління своїх цілей і пріоритетів.

Детальніше: Функції держави та фінанси

Економічні функції держави

Економічні функції держави

Основні, найбільш важливі напрями діяльності держави проявляються в його функціях. У функціях держави виражається його сутність, та роль, яку держава відіграє в основних напрямках суспільного розвитку і задоволення потреб громадян, функції нашої держави реалізуються в основних напрямках діяльності всередині країни і на міжнародній арені.

Детальніше: Економічні функції держави

Державна політика в галузі зайнятості в Росії

Державна політика зайнятості населення - система заходів прямого державного та непрямого впливу на трудову сферу (ринок праці) для досягнення поставлених цілей.

Державна політика зайнятості являє собою багаторівневий процес: Макрорівень; регіональний рівень; місцевий рівень.

Детальніше: Державна політика в галузі зайнятості в Росії

Державна політика в галузі зайнятості населення

Внаслідок різноманіття внутрішніх регуляторів ринку робочої сили, а також в силу соціальної важливості його ефективного функціонування ринок праці потребує кваліфікованого регулювання. Видається, що створення такої дієвої системи регулювання в сфері зайнятості є однією з основних соціальних завдань проводяться в Росії реформ.

Детальніше: Державна політика в галузі зайнятості населення

Структурні зміни і кризи

Структурні зміни і кризи

Величезне значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання має економічна структура.

Структура економіки - багатопланове поняття, і тому її можна розглядати з різних точок зору. Виділяють галузеву, відтворювальну, регіональну та зовнішньоторговельну структури.

Детальніше: Структурні зміни і кризи

Рекомендуємо переглянути