Міністерство фінансів

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Конституційне право

Міністерство фінансів

Міністерство фінансів РФ відповідно до положенням про Міністерстві фінансів Російської Федерацииявляется федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по виробленню державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері бюджетної, податкової, страхової, валютної, банківської діяльності, державного боргу, аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, митних платежів, визначення митної вартості товарів і транспортних коштів, інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії, організації та проведення лотерей, виробництва та обігу захищеної поліграфічної продукції, фінансового забезпечення державної служби, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Міністерство фінансів Російської Федерації здійснює координацію і контроль за діяльністю перебувають у його віданні Федеральної податкової служби, Федеральної служби страхового нагляду, Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду, Федеральної служби з фінансового моніторингу та Федерального казначейства, а також контроль за виконанням Федеральною митною службою нормативних правових актів з питань обчислення і справляння митних платежів, визначення митної вартості товарів і транспортних засобів.

Міністерство фінансів Російської Федерації керується у своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, а також Положенням про Міністерстві фінансів Російської Федерації.

Міністерство фінансів Російської Федерації здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.

Повноваження Міністерства фінансів

Міністерство фінансів Російської Федерації здійснює такі повноваження:

1. вносить в Уряд Російської Федерації проекти федеральних законів, нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації та інші документи, за якими потрібно рішення Уряди Російської Федерації, з питань, що належать до встановленої сфері ведення Міністерства і до сфер ведення підвідомчих йому федеральних служб, а також проект плану роботи та прогнозні показники діяльності Міністерства;

2. на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації Міністерство приймає такі нормативні правові акти:

 • порядок формування звітності про виконання федерального бюджету, бюджетів державних позабюджетних фондів, бюджетів бюджетної системи Російської Федерації і консолідованого бюджету Російської Федерації;
 • порядок ведення зведеної бюджетного розпису федерального бюджету;
 • порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації;
 • форму податкових декларацій, розрахунків за податками і порядок заповнення податкових декларацій;
 • форма митного прибуткового ордера, на підставі якого здійснюється сплата митних зборів, податків фізичними особами при переміщенні товарів для особистих, сімейних, домашніх і інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності потреб при декларуванні товарів;
 • форму акта про результати спільної вивірки витрачання грошових коштів платника, внесених на рахунок митного органу;
 • акти, що визначають випадки, коли сплата митних платежів може забезпечуватися договором страхування;
 • акти, які встановлюють максимальні суми однієї банківської гарантії і максимальні суми всіх одночасно діючих банківських гарантій, виданих одним банком або однією організацією, для прийняття банківських гарантій митними органами з метою забезпечення сплати митних платежів;
 • порядок та умови включення страхових організацій до реєстру страхових організацій, договори страхування яких можуть прийматися в якості забезпечення сплати митних платежів;
 • форму вимоги про сплату митних платежів;
 • форму рішення про стягнення у безспірному порядку митних платежів за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках платника в банках;
 • порядок контролю митної вартості товарів і транспортних засобів спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації;
 • порядок ведення державної боргової книги Російської Федерації та передачі Міністерству фінансів Російської Федерації інформації з державної боргової книги суб'єкта Російської Федерації і муніципальної боргової книги
Міністерство фінансів Російської Федерації з метою реалізації повноважень у встановленій сфері діяльності має право:
 • запитувати та одержувати в установленому порядку відомості, необхідні для прийняття рішень по віднесених до компетенції Міністерства;
 • засновувати в установленому порядку знаки відмінності у встановленій сфері діяльності і нагороджувати ними працівників Міністерства і знаходяться у віданні Міністерства федеральних служб, інших осіб, які здійснюють діяльність у встановленій сфері;
 • залучати в установленому порядку для опрацювання питань, віднесених до сфери діяльності Міністерства, наукові та інші організації, вчених і фахівців;
 • створювати координаційні і дорадчі органи (поради, комісії, групи, колегії), у тому числі міжвідомчі у встановленій сфері діяльності;
 • засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для публікації нормативних правових актів у встановленій сфері діяльності і офіційних оголошень, розміщення інших матеріалів з питань, віднесених до компетенції Міністерства і підвідомчих йому федеральних служб.

При здійсненні правового регулювання у встановленій сфері діяльності Міністерства не вправі встановлювати не передбачені федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації функції і повноваження федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також не має права встановлювати обмеження на здійснення прав і свобод громадян, прав недержавних комерційних і некомерційних організацій, за винятком випадків, коли можливість запровадження таких обмежень актами уповноважених федеральних органів виконавчої влади прямо передбачена Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами та видаються на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

Схожі матеріали

 • Міністр фінансів

  Міністерство фінансів Російської Федерації очолює міністр, призначається на посаду і звільняється від посади Президентом Російської Федерації за поданням Голови Уряду Російської Федерації.->Міні...

 • Органи державної влади

  Державний орган - це структурний елемент механізму держави, який володіє владними повноваженнями у певних галузях і сферах державної діяльності.Відмінні ознаки державних органів:органи державної...

 • Конституційні засади органів державної влади в Російській Федерації

  Функції держави у всьому їх різноманітті виконуються спеціально створеним державним апаратом. Центральне місце в ньому займають державні органи.Сучасна вітчизняна правова наука під державним орг...

 • Правове становище іноземців

  В результаті проведеного Російською Федерацією курсу на подолання тоталітарного ізоляціонізму та інтеграцію країни із світовим співтовариством на території Російської Федерації стало проживати по...

 • Державні органи і пристрій Російської Федерації

  Основні ознаки державної влади:публічний характер;суверенітет державної влади;легітимність;єдність;поділ влади;заснована на законах.До відання Російської Федерації відносяться, зокрема, наступні:...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути