Інвестиції

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Інвестиції

Інвестиції

Структура інвестицій

Реальні (нефінансові) інвестиції найчастіше поділяють на дві групи: матеріальні (речові) та нематеріальні. У вітчизняній статистичній практиці в структурі інвестицій в нефінансові активи прийнято виділяти:

Детальніше: Структура інвестицій

Інвестиції

Інвестиції

У найзагальнішому сенсі під інвестиціями слід розуміти фінансові та інші засоби, що використовуються для отримання такого собі позитивного результату (економічного, соціального, інтелектуального, оборонного і т.д.). Таке визначення виходить далеко за межі економічної інтерпретації, яка в широкому сенсі трактує слово «інвестувати» як «розлучитися з грошима сьогодні, щоб отримати велику їх суму в майбутньому», або інвестиція - це використання грошей для отримання великих грошей, для отримання прибутку або досягнення приросту капіталу, або для того й іншого. Наведене нами визначення охоплює економічне уявлення про інвестиції як засобі нарощування капітана, а також уявлення про них як засобі досягнення інвестором неекономічних цілей. Наприклад, держава, інвестуючи бюджетні кошти в розвиток астрофізики, навряд чи розраховує на отримання прибутку, і подібних прикладів можна навести дуже багато. Таким чином, слід відрізняти загальне (у широкому сенсі) і економічне (у вузькому сенсі) визначення поняття інвестицій. Перше з них ґрунтується на очікуванні від вкладених коштів досягнення не лише економічних, а й інших цілей. Друге зводить мети інвестицій до приросту вкладених коштів. У літературі можна зустріти різні варіанти зазначених нами груп визначень.

Детальніше: Інвестиції

Акціонерний інвестиційний фонд

Акціонерний інвестиційний фонд - це відкрите акціонерне товариство, виключним предметом діяльності якого є інвестування майна в цінні папери та інші об'єкти, передбачені цим законом, і фірмове найменування якого містить слова «акціонерний інвестиційний фонд» або «інвестиційний фонд».

Детальніше: Акціонерний інвестиційний фонд

Пайові інвестиційні фонди

У нашій країні пайові інвестиційні фонди створювалися по закордонному зразком для вдосконалення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. В якості основи була обрана модель контрактних фондів. Переваги такої моделі в російських умовах полягають, по-перше, в тому, що модель контрактних фондів поєднує в собі одночасно простоту і надійність і те, що контрактний фонд може бути створений без утворення юридичної особи, що дозволяє уникнути подвійного оподаткування, якому піддаються чекові інвестиційні (ЧІФи) і недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Росії. По-друге, так як контрактний фонду - не акціонерне товариство (яке повинно бути юридичною особою), у нього немає ради директорів, правління або дирекції, йому не потрібно проводити загальні збори акціонерів. Значить, не виникає труднощів, які зараз в Росії найчастіше ставлять у складне становище акціонерне товариство зі значним числом акціонерів. У цій конструкції є й інші позитивні ефекти, зокрема, те, що самому фонду не потрібен штат керівників і службовців. Правда, вони є у керуючої компанії і все одно потребують коштів на своє утримання. Але оскільки керуючої компанії дозволено керувати одночасно декількома фондами, це дозволяє знизити управлінські витрати. Всі ці базові положення, властиві контрактним фондам, знайшли своє відображення в російських законодавчих актах, присвячених пайовим фондам.

Детальніше: Пайові інвестиційні фонди

Оцінка інвестиційного клімату

Можна говорити про інвестиційний клімат в галузі, регіоні, країні, в усьому світі.

Основа для оцінки інвестиційного клімату - співвідношення ризику і прибутку.

Інвестиційний клімат може оцінюватися з точки зору різних категорій інвесторів - прямих, портфельних або кредиторів. При цьому для всіх цих основних категорій інвесторів існують різні методики оцінки інвестиційного клімату. Кількісна оцінка (в балах або за ступенями) інвестиційного клімату з тієї чи іншої методикою називається інвестиційним рейтингом.

Детальніше: Оцінка інвестиційного клімату

Інвестиційний клімат

Інвестиційний клімат - це умови для застосування капіталу, насамперед іноземної.

Інвестиційний клімат визначається насамперед економічними умовами для капіталу, але важливе значення мають соціальні та політичні умови, в яких діє інвестор (страйки, соціальні хвилювання, загроза війни і т.д.).

Детальніше: Інвестиційний клімат

Рекомендуємо переглянути