Банківський менеджмент

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Банківський менеджмент

Характеристика залучених ресурсів

Депозити до запитання призначені для поточних розрахунків (зберігання). Ініціатива відкриття таких рахунків виходить від самих клієнтів у зв'язку з потребою проводити розрахунки, здійснювати платежі та отримувати грошові кошти у своє розпорядження за посередництва банків.

Детальніше: Характеристика залучених ресурсів

Залучені кошти банку

Специфіка ресурсної бази комерційних банків полягає в тому, що її основну частину складають залучені кошти. З них основну частку формують депозити, а меншу - недепозитні джерела.

Депозит - форма вираження кредитних відносин банку з вкладниками з приводу надання останніми банку своїх власних коштів у тимчасове користування. Крім вкладів депозитними коштами можна вважати залучення коштів за допомогою банківських сертифікатів (депозитних і ощадних).

Детальніше: Залучені кошти банку

Процентний ризик

Процентний ризик - це ризик того, що середня вартість залучених коштів банку, тобто депозитів і взятих у позику грошей, пов'язана з наданням кредиту, може обігнати протягом терміну дії кредиту середню процентну ставку за кредитами. Чи є процентний ризик постійним, або його можна уникнути? Теоретично можна, якщо зміна в доходах від активів (ставка за кредитами) можна повністю збалансувати як за термінами, так і за розміром змінами у витратах залучення фондів (тобто ціною отримання коштів для надання банківського кредиту). Але практично неможливо в будь-який час балансувати таким чином всі кредити, та й банки не завжди зацікавлені в проведенні такої політики. Тому банки постійно піддаються процентному ризику, але це, однак, не виключає, а, навпаки, передбачає управління процентним ризиком.

Детальніше: Процентний ризик

Власні та залучені кошти банку

У пасиві банківського балансу відображаються всі джерела формування банківських ресурсів, які акумулюються банком для прибуткового використання в процесі здійснення операцій.

Пасиви банку («банківські ресурси») можна розділити на дві великі групи:

Детальніше: Власні та залучені кошти банку

Регулювання кредитного ризику

Регулювання кредитного ризику можна проводити: по-перше, на макрорівні (в цілому по країні з позиції Банку Росії як органу нагляду за банківською діяльністю) та мікрорівні, тобто самостійні дії комерційного банку з регулювання ризику.

Детальніше: Регулювання кредитного ризику

Управління кредитним ризиком

Управління кредитним ризиком - ключовий фактор, що визначає ефективність діяльності банку. Особливо важливо мати ефективну систему управління кредитним ризиком в умовах фінансової кризи, жорсткої конкуренції серед безлічі кредитних установ і банківських продуктів, а також нестабільності і недосконалості банківського законодавства.

Детальніше: Управління кредитним ризиком

Кредитний ризик банку

Кредитний ризик - це ризик неповернення або прострочення платежу по банківській позичці.

Основні причини виникнення ризику неповернення позики:

  • зниження (втрата) кредитоспроможності позичальника;
  • погіршення ділової репутації позичальника.

Кредитний ризик може виникнути по кожній окремій позичці, наданої банком, або по всьому кредитному портфелю банку (сукупний кредитний ризик). Тому банку важливо розробити кредитну політику - документально оформлену схему організації та систему контролю над кредитною діяльністю.

Детальніше: Кредитний ризик банку

Валютний ризик банку

Валютний ризик пов'язаний з невизначеністю майбутнього руху процентних ставок, тобто ціни національної валюти по відношенню до іноземних. Він впливає на позичальників, кредиторів та інвесторів, які здійснюють операції у валютах, відмінних від національної валюти.

Детальніше: Валютний ризик банку

Оцінка кредитного ризику

Оцінка кредитного ризику

Сутність кредитного ризику

Традиційно кредитний ризик визначається як ризик неповернення кредиту боржником у відповідності з термінами та умовами кредитного договору. Однак сферою його виникнення є не тільки позички, а й інше інвестування або передача коштів банком відповідно до чинних або передбачуваними угодами. Звідси кредитний ризик полягає в потенційній нездатності якого-небудь боржника банку виконати умови договору або діяти відповідно до укладеної угоди.

Детальніше: Оцінка кредитного ризику

Прибуток банку

Кінцевий фінансовий результат діяльності комерційного банку (прибуток або збиток) виявляється шляхом порівняння доходів і витрат, отриманих банком за звітний період. Якщо сукупні доходи банку перевищують його сукупні витрати, то банк має позитивний фінансовий результат - прибуток.

Детальніше: Прибуток банку

Рекомендуємо переглянути